Έναρξη του μαθήματος "Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός" - Τμήμα Αρτίων

Οι παραδόσεις του μαθήματος "Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός" για τους φοιτητές με Άρτιο Αριθμό Μητρώου ξεκινούν την Τρίτη 22/2/2022 στις 12:00 π.μ. στην Αίθουσα Φ3 005-007, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές να εγγραφούν στην σελίδα του μαθήματος στο ecourse : "Ηλεκτρισμός & Μαγνητισμός" (Ηλεκτρισμός, Π.Κόκκας) και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις.

Ο διδάσκων: Π.Κόκκας