Ανακοίνωση για το μάθημα Εισαγωγή στις Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες

Η διδασκαλία του μαθήματος επιλογής Εισαγωγή στις Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες ξεκινά Δευτέρα 28/02/2022. Αίθουσα Φ2-121 και  ώρα 11:00.

Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα επιλογής  Εισαγωγή στις Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες να εγγραφούν στο e-course http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1671

Πληροφορίες, ανακοινώσεις και υλικό για το μάθημα θα αναρτώνται στο e-course.

Ο διδάσκων

Β. Χριστοφιλάκης