Ανακοίνωση για το μάθημα "Φυσική της Ατμόσφαιρας"

Οι παραδόσεις του μαθήματος επιλογής «Φυσική της Ατμόσφαιρας» γίνονται Δευτέρα 12-2 μ.μ. και Τετάρτη 1-3 μ.μ. στην αίθουσα Φ2-317 (Εργαστήριο Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας).
Το πρώτο μάθημα θα γίνει την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου.

Ο διδάσκων
Ν. Χατζηαναστασίου