Φαινομενολογία του κοσμολογικού πληθωρισμού της τετραγωνικής βαρύτητας στο πλαίσιο του φορμαλισμού Palatini

Διδάκτωρ: 
Λύκκκας Άγγελος
Επιβλέπων: 
Ταμβάκης Κυριάκος
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2022
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Ταμβάκης Κυριάκος, Καντή Παναγιώτα, Ρίζος Ιωάννης
Εξεταστική Επιτροπή: 
Ταμβάκης Κυριάκος, Καντή Παναγιώτα,Ρίζος Ιωάννης, Δέδες Αθανάσιος, Φλωράκης Ιωάννης, Κεχαγιάς Αλέξανδρος, Σπανος Βασίλειος