Δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

 H δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου διδάκτορα κ. Δημητρίου-Μάριου
Κολοτούρου με θέμα «Ανάπτυξη συστήματος σκανδαλισμού συγχρονισμού και ελέγχου πειραμάτων
φυσικής υψηλών ενεργειών, νέας γενιάς βασισμένο σε παθητικά οπτικά δίκτυα», θα γίνει την
Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022 και ώρα 18:00.

Η δημόσια παρουσίαση θα γίνει μέσω του ZOOM.
Όνομα δωματίου: "PhD Examination of Dimitrios Marios Koltouros"
Σύνδεσμος: https://cern.zoom.us/j/63441916942?pwd=UnRZQXNoQmNZb0p2QVBFK1NqOTA4UT09