Προσωπικό

Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Γραφείο

Τηλέφωνο

E-mail

Ιστο- σελίδα

Αλυσσανδράκης Κωνσταντίνος

Ομότιμος Καθηγητής

Φ2-407

08480

calissanatcc.uoi.gr

Ασλάνογλου Ξενοφών

Αναπληρωτής Καθηγητής

Φ3-317

08546

xaslanogatcc.uoi.gr

 

Βαγιονάκης Κωνσταντίνος

Ομότιμος Καθηγητής

Φ2-208

08490

cevayonaatuoi.gr

 

Βέργαδος Ιωάννης

Ομότιμος Καθηγητής

Φ2-204

08502

vergadosatuoi.gr

 

Βλάχος Δημήτριος

Επίκουρος Καθηγητής

Φ3-224

08578

dvlachosatcc.uoi.gr

 

Δέδες Αθανάσιος

Καθηγητής

Φ2-202

08488

adedesatcc.uoi.gr

 

Δεληγιαννάκης Ιωάννης Καθηγητής Φ2-216 08662 ideligiaatcc.uoi.gr  

Δούβαλης Αλέξιος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Φ2-217

08461

adouvalatuoi.gr

 

Ευαγγελάκης Γεώργιος

Καθηγητής

Φ3-109

08590

gevagelatcc.uoi.gr

 

Ευαγγέλου Ευάγγελος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Φ3-104

08494

eevagelatuoi.gr

Ευαγγέλου Ιωάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Φ3-304

08525

i.evangelouatuoi.gr

Ευαγγέλου Σπυρίδων

Καθηγητής

Φ2-108

08543

sevagelatuoi.gr

 

Θρουμουλόπουλος Γεώργιος

Καθηγητής

Φ2-105

08503

gthroumatcc.uoi.gr

 

Ιωαννίδης Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Φ3-311

08545

kioannidatcc.uoi.gr

 

Καζιάννης Σπυρίδων

Λέκτορας

Φ3-406β

08533

skaziannisatcc.uoi.gr

 

Καμαράτος Ματθαίος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Φ3-218

08453

mkamaratatcc.uoi.gr

 

Καντή Παναγιώτα

Καθηγήτρια

Φ2-308

08486

pkantiatcc.uoi.gr

 

Κασσωμένος Παύλος

Καθηγητής

Φ2-330

08470

pkassomatuoi.gr

Κατσάνος Δημήτριος

Λέκτορας

Φ3-111

08493

dkatsanatuoi.gr

 

Κοέν Σαμουήλ

Αναπληρωτής Καθηγητής

Φ3-412

08540

scohenatuoi.gr

 

Κόκκας Παναγιώτης

Καθηγητής

Φ3-304

08520

pkokkasatuoi.gr

Κολάσης Χαράλαμπος

Επίκουρος Καθηγητής

Φ2-109

08501

chkolasatuoi.gr

 

Κοσμίδης Κωνσταντίνος

Καθηγητής

Φ3-411

08537

kkosmidatuoi.gr

 

Κωσταράκης Παναγιώτης

Καθηγητής

Φ3-103

08491

pkostatuoi.gr

 

Λεοντάρης Γεώργιος

Kαθηγητής

Φ2-305

08644

leontaatuoi.gr

 

Λώλης Χρήστος

Επίκουρος Καθηγητής

Φ2-318

08472

chlolisatuoi.gr

Μάνθος Νικόλαος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Φ3-304

08524

nmanthosatuoi.gr

Μπάκας Θωμάς

Καθηγητής

Φ2-216

08512

tbakasatuoi.gr

 

Μπάκας Νικόλαος

Λέκτορας

Φ2-316

08599

nbakasatuoi.gr

 

Μπαρτζώκας Αριστείδης

Καθηγητής

Φ2-327

08477

abartzokatuoi.gr

Μπενής Εμμανουήλ

Επίκουρος Καθηγητής

Φ3-406

08536

mbenisatuoi.gr

Μπουρλίνος Αθανάσιος

Επίκουρος Καθηγητής

Φ2-221

08511

bourlinoatcc.uoi.gr

 

Νικολής Νικόλαος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Φ3-312

08557

nnicolisatcc.uoi.gr

 

Νίντος Αλέζανδρος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Φ2-409

08496

anindosatuoi.gr

 

Οικιάδης Αριστείδης

Επίκουρος Καθηγητής

Φ3-412

08609

ikiadisatuoi.gr

 

Πάκου Αθηνά

Ομότιμη Καθηγήτρια

Φ3-312

08554

apakouatcc.uoi.gr

 

Παπαδόπουλος Ιωάννης

Επίκουρος Καθηγητής

Φ3-303

08643

pyannisatuoi.gr

Παπαδόπουλος Περικλής

Επίκουρος Καθηγητής

Φ3-203

08560

papadopoatuoi.gr

 

Παπανικολάου Νικόλαος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Φ3-210

08562

nikpapatuoi.gr

 

Πατρώνης Νικόλαος

Επίκουρος Καθηγητής

Φ3-318

08551

npatronisatuoi.gr

Πατσουράκος Σπυρίδων

Αναπληρωτής Καθηγητής

Φ2-406

08478

spatsouratcc.uoi.gr

 

Περιβολαρόπουλος Λέανδρος

Καθηγητής

Φ2-302

08632

lperivolatuoi.gr

Ρίζος Ιωάννης

Καθηγητής

Φ2-104

08614

irizosatuoi.gr

Στρόλογγας Ιωάννης

Επίκουρος Καθηγητής

Φ3-506α

08513

strologatuoi.gr

 

Ταμβάκης Κυριάκος

Καθηγητής

Φ2-309

08487

tamvakisatuoi.gr

 

Τσελεπή Μαρίνα

Επίκουρος Καθηγήτρια

Φ3-111α

08732

mtselepiatuoi.gr

 

Φλούδας Γεώργιος

Καθηγητής

Φ3-209

08564

gfloudasatuoi.gr

Φουντάς Κωνσταντίνος

Καθηγητής

Φ3-303

08750

costas.foudasatuoi.gr

Χατζηαναστασίου Νικόλαος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Φ2-321

08539

nhatzianatcc.uoi.gr

 

Χριστοφιλάκης Βασίλειος

Λέκτορας

Φ3-103

08542

vachristatuoi.gr

 

Διοικητικό/τεχνικό προσωπικό

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Γραφείο

Τηλέφωνο

E-mail

Ασημιανάκη Δήμητρα Προσωπικό Γραμματείας Μεταβατικό 07490 dasimianatcc.uoi.gr

Βλάχου Σπυριδούλα

Γραμματεία Τομέων

Φ2-328

08605

svlachouatcc.uoi.gr

Ευθυμίου Φωτεινή

Προσωπικό βιβλιοθήκης

Φ2

08510

fefthymiatcc.uoi.gr

Μπαλντούμας Γεώργιος

ΕΤΕΠ

Φ3-104

08464

gbaldoumasatcc.uoi.gr

Μπλέτσας Δημήτριος-Ευστάθιος

ΕΤΕΠ

Φ3-302

08596

smpletsaatuoi.gr

Νάκου Ευγενία

Προσωπικό Γραμματείας

Μεταβατικό

07491

enakouatcc.uoi.gr

Νικολάκη Ελένη Γραμματέας Τμήματος Μεταβατικό 07192 enikolakatcc.uoi.gr

Παπαδοπούλου Φωτεινή

ΕΤΕΠ

Φ3-303

08521

fpapadopatuoi.gr

Τσουμάνης Γεώργιος

ΕΤΕΠ

Φ3-203

08476

getsoumaatcc.uoi.gr

Τριανταφύλλου Παναγιώτης

ΕΤΕΠ

Φ3-304

08597

ptriantaatcc.uoi.gr

Φούζα Φωφώ

ΕΤΕΠ

Φ3-107

08610

ffouzaatuoi.gr