Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για τη χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας - Προσωρινοί πίνακες

 

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για την χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας – Προσωρινοί Πίνακες (Τμήμα Φυσικής) 21962/2022.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ.