Δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

Η δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου διδάκτορα κ. Θεόδωρου Νάκα με θέμα: «Πενταδιάστατες Βαρυτικές Θεωρίες με Μεμβράνες: Λύσεις Μαύρων Χορδών και Μαύρων Οπών» θα γίνει τη Δευτέρα, 9 Μαΐου 2022 στις 10:00 π.μ.

Η παρουσίαση είναι δημόσια και μπορεί να την παρακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος. Η δημόσια παρουσίαση θα γίνει μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας MS Teams.

Όνομα Ομάδας στο MS Teams:  «Δημόσια Παρουσίαση Δ.Δ. Θ. Νάκα»

Κωδικός σύνδεσης MS Teams:  iqj7kb3

Σύνδεσμος Ομάδας στο MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aTuzhyCULDCfxpuS2owKhPm3Z8Xc2H6RuPyhu2DJxiwQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=69282f90-0811-4258-97f2-da06e3f76a3b&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Συνημμένο Αρχείο: