ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ 2022 ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

The Onassis Foundation
Science Lecture Series 2022
in PHYSICS

Gravitational Waves

ΙΤΕ, Ηράκλειο Κρήτης, 25 – 29 Ιουλίου 2022
 

Οι Διαλέξεις Ωνάση στη Φυσική για το 2022 έχουν ως θέμα Gravitational Waves”.

Ομιλητές των διαλέξεων είναι oι:

Barry Barish (Caltech, USA), Nobel Prize (2017) στη Φυσική

Lisa Barsotti (MIT Kavli Institute, USA)

Marica Branchesi (Gran Sasso Scientific Institute - l'Aquila, Italy)

Alessandra Buananno (Max Planck Institute for Gravitational Physics - Potsdam, Germany),

Matthew Evans (MIT, USA), Jan Harms (Gran Sasso Scientific Institute, Italy),

Erik Katsavounidis (MIT Kavli Institute, USA),

Patrick Sutton (Cardiff University, UK),

Stefano Vitale (University of Trento, Italy).

Οι Διαλέξεις Ωνάση που διεξάγονται από το έτος 2001 σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Ωνάση και το Ι.Τ.Ε., έχουν ως στόχο την περαιτέρω εκπαίδευση και προώθηση νέων, ταλαντούχων επιστημόνων, μεταπτυχιακών και τελειόφοιτων φοιτητών από την Ελλάδα και το Εξωτερικό στο χώρο των Θετικών επιστημών. Για έως 35 Έλληνες και έως 15 μη Έλληνες φοιτητές που επιλέγονται με βάση τις Ακαδημαϊκές τους επιδόσεις προσφέρεται οικονομική ενίσχυση από το Ίδρυμα Ωνάση για τη συμμετοχή τους στις Διαλέξεις.

Λεπτομερείς πληροφορίες  για τις Διαλέξεις Ωνάση στη Φυσική περιέχονται στην ιστοσελίδα:

https://www.forth.gr/onassis/index.php?show=2022-07-25

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 10η Ιουνίου 2022.