Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος "Βιοφυσική"

Εξέταση μαθήματος Βιοφυσικής - Εμβόλιμη ΕΑΡ 2022

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην εξέταση του μαθήματος "Βιοφυσική" να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα στο email: k.mplekosatuoi.gr

.