Μελέτες κβαντικής χρωμοδυναμικής με πίδακες σωματίων στο πέιραμα CMS του LHC

Διδάκτωρ: 
Γιαννείος Παρασκευάς
Επιβλέπων: 
Κόκκας Παναγιώτης
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Δευτέρα, 4 Απριλίου 2022
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 23 Μαΐου 2022
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Κόκκας Παναγώτης, Φουντάς Κωνσταντίνος, Παπαδόπουλος Ιωάννης.
Εξεταστική Επιτροπή: 
Κόκκας Παναγίωτης, Φουντάς Κωνσταντίνος, Παπαδόπουλος Ιωάννης, Μάνθος Νικόλαος, Ευαγγέλου Ιωάννης, Δασκαλάκης Γεώργιος, Κουσουρής Κωνσταντίνος.