Πενταδιάστατες βαρυτικές θεωρίες με μεμβράνες: Λύσεις μαύρων χορδών και μαύρων οπών

Διδάκτωρ: 
Νάκας Θεόδωρος
Επιβλέπων: 
Καντή Παναγιώτα
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Δευτέρα, 9 Μαΐου 2022
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2022
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Καντή Παναγιώτα, Ταμβάκης Κυριάκος, Λεοντάρης Γεώργιος
Εξεταστική Επιτροπή: 
Καντή Παναγιώτα, Ταμβάκης Κυριάκος, Λεοντάρης Γεώργιος, Ρίζος Ιωάννης, Περιβολαρόπουλος Λέανδρος, Χαρμούσης Χρήστος, Κουτσούμπας Γεώργιος