Κοσμολογικοί παρατηρησιακοί περιορισμοί σε τροποποιημένες θεωρίες βαρύτητας

Διδάκτωρ: 
Σκάρα Φωτεινή
Επιβλέπων: 
Περιβολαρόπουλος Λέανδρος
Ημερομηνία Παρουσίασης: 
Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2022
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2022
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Περιβολαρόπουλος Λέανδρος, Λεοντάρης Γεώργιος, Καντή Παναγιώτα
Εξεταστική Επιτροπή: 
Περιβολαρόπουλος Λέανδρος, Δέδες Αθανάσιος, Καντή Παναγιώτα, Τσάγκας Χρήστος, Στεργιούλας Νικόλαος, Νέσσερης Σάββας, Σαριδάκης Εμμανουήλ