Ημερίδα Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών του Τμήματος Φυσικής

Παρακαλούμε βρείτε πληροφορίες σχετικά με την υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος Φυσικής στο συνημμένο αρχείο.