Το CERN αναζητά προς πρόσληψη νέους πτυχιούχους

Ακολουθεί ανακοίνωση του CERN που αφορά σε πρόσληψη νέων πτυχιούχων (καταληκτική ημερομηνία 3/10/2022)


Following Council’s approval in June 2022 of CERN’s new Graduate programme we have recently opened the first series of applications to ‘Origin’ for recent graduates. Currently CERN is seeking to hire almost one hundred recent graduates. They are spread across a variety of disciplines but the majority are in computing. Applications are now open until the 3rd of October.

May I kindly ask for your assistance  in order to promote these opportunities in your country. There are some really exciting areas:

 

The HR-TA team is busy sourcing from the various channels - but sourcing is a collective effort and the more help we have the higher the chance of success.

Thanking you in advance for your help
Kind regards

James Purvis

HR Department Head
CERN