Δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

Η δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα κ. Λάμπρου Τριφύλλη με θέμα: "Θεωρητικές και φαινομενολογικές πτυχές του Καθιερωμένου Προτύπου των στοιχειωδών σωματιδίων στα πλαίσια των ενεργών θεωριών πεδίου" (Theoretical and phenomenological aspects of the Standard Model Effective Field Theory) θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10.00 π.μ.

Η παρουσίαση είναι δημόσια και θα γίνει μέσω της πλατφόρμας MS-Teams στον παρακάτω σύνδεσμο:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 323 214 766 207

Passcode: bXENPr