Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Η παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του κ. Δημήτριου Ευστρατίου με τίτλο: «Aspects of False Vacuum Decay» θα γίνει την  Τετάρτη 17 Μαϊου 2023, ώρα 14:00 μ.μ.- Κτήριο Φ2, Αίθουσα Συνεδριάσεων των Τομέων (Αναγνωστήριο).

Συνημμένο Αρχείο: