Κατάταξη φοιτητών Erasmus+ placement

Kατάταξη φοιτητών για συμμετοχή στο συμπληρωματικό πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ placement ακ. έτους 2022-2023

Eγκρίθηκε η κατάταξη των φοιτητών για συμμετοχή στο συμπληρωματικό πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ placement ακ. έτους 2022-2023 ως κάτωθι: 

  1. Α.Μ. 8195
  2. Α.Μ. 828
  3. Α.Μ. 761
  4. Α.Μ. 8621