Έναρξη μαθημάτων ΜΔΕ "Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διδακτική τςη Φυσικής"

Τα μαθήματα του ΜΔΕ  "Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής" θα αρχίσουν την Τρίτη 4/11/14 σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.

από τη ΣΕΜΣ

Συνημμένο Αρχείο: