Δηλώσεις Μαθημάτων (επείγουσα ανακοίνωση)

Παρακαλούνται οι φοιτητές με Αριθμούς Μητρώου:

5158, 5196, 5450, 5504, 5680, 5681, 5684, 5708, 5723, 5725, 5837, 5848, 5849, 5854, 5860, 5861, 5875, 5888, 5959, 5976, 5999, 6163, 6182, 6251, 6531, 6548, 6580, 6589, 6632, 6653, 6703, 6814, 6835, 6866, 6878, 7002, 7064, 7148, 7192, 7210, 7271, 7275, 7497, 7516

να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014 προκειμένου να προβούν σε διόρθωση της δήλωσης των μαθημάτων τους. Σε περίπτωση μη διευθέτησης της εκκρεμότητας δεν είναι δυνατή η κατοχύρωση της βαθμολογίας τους.

Από τη Γραμματεία