Επείγουσα ανακοίνωση

Η Γραμματεία του Τμήματος δεν θα δέχεται το κοινό την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014 λόγω τεχνικών εργασιών που θα γίνουν στο κτίριο Διοίκησης.