Δημόσια παρουσίαση και υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

Δημόσια παρουσίαση  Διδακτορικής Διατριβής με θέμα "Αστρική, Εκρηκτική πυρηνοσύνθεση παράγουσα και επαγόμενη από νετρίνα" την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Παρουσιάσεων του Τμήματος Φυσικής, κτίριο Φ3, 3ος όροφος, αναγνωστήριο.

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω αρχείο.

Συνημμένο Αρχείο: