Τροποποίηση Προγράμματος Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου και Πρόσθετης εξεταστικής

Κατόπιν της απόφασης  1380/84/07-01-2015 του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματος το πρόγραμμα των εξετάσεων του Χειμερινού εξαμήνου και της πρόσθετης εξεταστικής τροποποιήθηκε ως κάτωθι: