Ημερίδα υποψηφίων διδακτόρων Τμήματος Φυσικής

Η ημερίδα των υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος Φυσικής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2015 ώρες 9:30-13:00 και 15:00-18:30 σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.

ο Πρόεδρος του Τμήματος

Συνημμένο Αρχείο: