Επείγουσα ανακοίνωση

Παρακαλείται η φοιτήτρια με αριθμό μητρώου 6191 να επικοινωνήσει άμεσα με τη Γραμματεία.