Ανακοίνωση για το μάθημα "Εργαστήρια Μηχανικής και Θερμότητας"

Καλούνται οι φοιτητές οι οποίοι οφείλουν το μάθημα "Εργαστήρια Μηχανικής και Θερμότητας" (συμπεριλαμβανομένων των πρωτοετών) να εγγραφούν σε Τμήματα. Οι εγγραφές γίνονται στο γραφείο Φ3 218 από 9:00-13:00 μέχρι 12 Φεβρουαρίου 2015. Κάθε ομάδα αποτελείται από δύο άτομα.

Τα Τμήματα είναι:

Α: Δευτέρα 9:00-12:00,   (περιττοί)

Β: Δευτέρα 12:00-15:00, (περιττοί)

Γ: Τρίτη 9:00-12:00, (άρτιοι)

Δ: Τρίτη 15:00-18:00, (άρτιοι)

Ε: Τετάρτη 16:00-19:00, (περιττοί)

 ΣΤ: Πέμπτη 11:00-14:00, (άρτιοι)

Ζ: Παρασκευή 17:00-20:00 (άρτιοι και περιττοί)