Ανακοίνωση για το μάθημα "Θερμοδυναμική"

Οι διαλέξεις για το μάθημα ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ αρχίζουν την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2015 σύμφωνα με το πρόγραμμα:

 

Τρίτη 9-11                 Αμφ. 4 (Άρτιοι),   Αιθ. Φ3 005 (Περιττοί)

 

Παρασκευή 9-11        Αμφ. 4 (Άρτιοι),   Αίθ. Φ3 005 (Περιττοί)

 

Οι Διδάσκοντες