Οδηγός Σπουδών

Ο Οδηγός Σπουδών του Τμήματος εκδίδεται μια φορά το χρόνο, στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους, και περιέχει τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τις Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Σπουδές του Τμήματος κατά τη στιγμή της έκδοσής του. Οι τελευταίοι Οδηγοί Σπουδών του Τμήματος είναι διαθέσιμοι παρακάτω σε μορφή PDF (απαιτείται το πρόγραμμα Acrobat Reader για την ανάγνωση).

Για παλαιότερους Οδηγούς Σπουδών δείτε στο: Ψηφιακό Αρχείο Οδηγών Σπουδών