Κατασκευή και φαινομενολογική ανάλυση υπερσυμμετρικών ενοποιημένων προτύπων από τις τετραδιάστατες θεωρίες υπερχορδών

Διδάκτωρ: 
Ρίζος Ιωάννης
Επιβλέπων: 
Ταμβάκης Κυριάκος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 1992
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Ταμβάκης Κυριάκος, Τριάντης Φρίξος, Βαγιονάκης Κωνσταντίνος
Εξεταστική Επιτροπή: 
Ταμβάκης Κυριάκος, Βαγιονάκης Κωνσταντίνος, Βέργαδος Ιωάννης, Λαχανάς Αθανάσιος, Μπατάκης Νικόλαος