Ανάλυση δεδομένων και υπολογισμός της ασυμμετρίας στη διάσπαση ουδέτερων καονίων σε δύο φορτισμένα πιόνια με τη μέθοδο των κινηματικών προσαρμογών

Διδάκτωρ: 
Κόκκας Παναγιώτης
Επιβλέπων: 
Τριάντης Φρίξος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 1992
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Τριάντης Φρίξος, Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Βέργαδος Ιωάννης
Εξεταστική Επιτροπή: 
Τριάντης Φρίξος, Βέργαδος Ιωάννης, Αποστολάκης Αλκιβιάδης, Φίλιππας Αναστάσιος, Θεοδοσίου Γεώργιος