Μελέτη του FEMO2S4 με φασματοσκοπία MOESSBAUER

Διδάκτωρ: 
Μπάκας Θωμάς
Επιβλέπων: 
Γάγγας Νικόλαος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Πέμπτη, 4 Νοεμβρίου 1982