Μελέτη μαγνητικών ιδιοτήτων των ορυκτών: Γκριναλίτη και Κροκιδολίτη

Διδάκτωρ: 
Μουκαρίκα Αλίκη
Επιβλέπων: 
Γάγγας Νικόλαος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 1983