Μελέτη των σταθμών υψηλού σπιν στους πηρήνες 67Gα και 69Gα

Διδάκτωρ: 
Μπακογεώργος Περικλής
Επιβλέπων: 
Ασημακόπουλος Παναγιώτης
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 1983