Μελέτη φασματικής περιοχής της ασύμφωνα σκεδαζόμενης CuKβ ακτινοβολίας -Χ από το πολυκρυασταλλικό Be στην περιοχή της ζώνης Raman

Διδάκτωρ: 
Παπαδημητρίου Δημήτριος
Επιβλέπων: 
Μηλιώτης Δημήτριος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Πέμπτη, 23 Ιουνίου 1983