Μελέτη του AS και του στερεού διαλύματος NBHx με τη βοήθεια του φασματος Compton των ακτινών Y

Διδάκτωρ: 
Θεοδώρου - Καραδήμα Ειρήνη
Επιβλέπων: 
Αλεξανδρόπουλος Νικόλαος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 1983