Συμβολή στη μελέτη της λεπτής υφής των κέντρων δράσεως του ηλίου

Διδάκτωρ: 
Ζαχαριάδης Θεοδόσιος
Επιβλέπων: 
Μπάνος Γεώργιος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 28 Μαΐου 1984