Μελέτη μαγνητικών και ηλεκτρoνικών ιδιοτήτων χημικών συμπλοκών Fe-M-S (M=Mo W) για την εξομοίωση του ενεργού κέντρου της Νιτρογένασης

Διδάκτωρ: 
Παπαευθυμίου Βασίλειος
Επιβλέπων: 
Γάγγας Νικόλαος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 1984