Μελέτη της απόθεσης καισίου και της αλληλεπίδρασης καισίου και οξυγόνου στο βασικό επίπεδο του MoS2

Διδάκτωρ: 
Κέννου Στυλιανή
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 1984