Δυναμική και κινηματική σκέδαση των ακτίνων-Χ κοντά σε σημείο του αντίστροφου πλέγματος

Διδάκτωρ: 
Κώτσης Κωνσταντίνος
Επιβλέπων: 
Αλεξανδρόπουλος Νικόλαος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Πέμπτη, 9 Απριλίου 1987