Φασματοσκοπία απορρόφησης (VUV) και πολυφωτονικού ιονισμού (ΜΡΙ) σε παράγωγα του βενζολίου

Διδάκτωρ: 
Ιωαννίδου - Φίλη Αθανασία
Επιβλέπων: 
Αλέξανδρος Χριστοδουλίδης
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 1988