Παραγωγή νέων ακριβών λύσεων των εξισώσεων του Einstein με τη μέθοδο της αντίστροφης σκέδασης των Belinsky-Zakharov

Διδάκτωρ: 
Οικονόμου Αθανάσιος
Επιβλέπων: 
Τσουμπελής Δημήτριος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 1989
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Τσουμπελής Δημήτριος, Ξανθόπουλος Βασίλειος, Βαγιονάκης Κωνσταντίνος
Εξεταστική Επιτροπή: 
Τσουμπελής Δημήτριος, Ξανθόπουλος Βασίλειος, Βαγιονάκης Κωνσταντίνος, Περσίδης Σωτήριος, Σπύρου Νικόλαος