Μελέτη δοκιμών μετατροπών φάσεων σε στερεά με διαμορφωμένη (ασύμμετρα) φάση με μεθόδους πυρηνικών συντονισμών

Διδάκτωρ: 
Παπαβασιλείου Γεώργιος
Επιβλέπων: 
Αλεξανδρόπουλος Νικόλαος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Πέμπτη, 25 Μαΐου 1989
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Αλεξανδρόπουλος Νικόλαος, Παπαγεωργόπουλος Χρήστος, Γιακουμάκης Γεώργιος
Εξεταστική Επιτροπή: 
Αλεξανδρόπουλος Νικόλαος, Παπαγεωργόπουλος Χρήστος, Γιακουμάκης Γεώργιος, Γεροθανάσης Ιωάννης, Κώνστα Αμαλία