Μελέτη της συναπόθεσης Cs και υδρογόνου στην επιφάνεια Mo(110)

Διδάκτωρ: 
Ερνστ - Βιδάλη Μαριλουίζε
Επιβλέπων: 
Παπαγεωργόπουλος Χρήστος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 1991
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Παπαγεωργόπουλος Χρήστος, Καμαράτος Ματθαίος, Ευαγγέλου Σπυρίδων
Εξεταστική Επιτροπή: 
Παπαγεωργόπουλος Χρήστος, Καμαράτος Ματθαίος, Αλεξανδρόπουλος Νικόλαος, Λαδάς Σπυρίδων, Φούλιας Στυλιανός