Συμβολή στις κλασσικές θεωρίες ενοποίησης σε πολυδιάστατους χώρους

Διδάκτωρ: 
Κεχαγιάς Αλέγανδρος
Επιβλέπων: 
Μπατάκης Νικόλαος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 1992
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Μπατάκης Νικόλαος, Λαζαρίδης Γεώργιος, Βαγιονάκης Κωνσταντίνος
Εξεταστική Επιτροπή: 
Μπατάκης Νικόλαος, Βαγιονάκης Κωνσταντίνος, Λαζαρίδης Γεώργιος, Τομαράς Θεόδωρος, Φλωράτος Εμμανουήλ