Η μεταφορά του ραδιενεργου δημητρίου από το έδαφος στο φυτό

Διδάκτωρ: 
Ρουμπέα Γεωργία
Επιβλέπων: 
Ασημακόπουλος Παναγιώτης
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 1992
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Πάκου Αθηνά, Ιωαννίδης Κωνσαντίνος
Εξεταστική Επιτροπή: 
Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Γλάρος Δημήτριος, Πάκου Αθηνά, Ιωαννίδης Κωνσαντίνος, Ασλάνογλου Ξενοφών