Δομή πυρήνων στην περιοχή 76≤Α≤100. Μελέτη της ββ αποδιέγερσης

Διδάκτωρ: 
Σινάτκας Ιωάννης
Επιβλέπων: 
Βέργαδος Ιωάννης
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 4 Απριλίου 1994
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Βέργαδος Ιωάννης, Παντής Γεώργιος, Τριανταφυλλόπουλος Ηλίας
Εξεταστική Επιτροπή: 
Βάργαδος Ιωάννης, Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Γρυπαίος Μιχαήλ, Παντής Γεώργιος, Μαυρομμάτη Ειρήνη, Τριανταφυλλόπουλος Ηλίας, Κοσμάς Θεοχάρης