Μελέτη ατελειών σε ημιαγωγούς της οικογένειας του AlxGa1-xAs

Διδάκτωρ: 
Ευαγγέλου Ευάγγελος
Επιβλέπων: 
Αλεξανδρόπουλος Νικόλαος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 6 Ιουνίου 1994
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Αλεξανδρόπουλος Νικόλαος, Οικονόμου Νικόλαος, Γιακουμάκης Γεώργιος
Εξεταστική Επιτροπή: 
Αλεξανδρόπουλος Νικόλαος, Οικονόμου Νικόλαος, Γιακουμάκης Γεώργιος, Βαρώτσος Παναγιώτης, Ροϊλός Μηνάς, Δημητριάδης Χαράλαμπος, Παπαδημητρίου Λεωνίδας, Ευταξίας Κωνστανίνος