Μελέτη των ιδιοτήτων των πρωτονικών ψευδοσπίν γυαλιών στην περιοχή των μικρών προσμείξεων με φασματοσκοπία πυρηνικού τετραπολικού συντονισμού

Διδάκτωρ: 
Παπαντόπουλος Γεώργιος
Επιβλέπων: 
Αλεξανδρόπουλος Νικόλαος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 1995
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Αλεξανδόπουλος Νικόλαος, Παπαευθυμίου Βασίλειος, Κώνστα Αμαλία
Εξεταστική Επιτροπή: 
Αλεξανδόπουλος Νικόλαος, Παπαευθυμίου Βασίλειος, Κώνστα Αμαλία, Παπαγεωργόπουλος Χρήστος, Γιακουμάκης Γεώργιος, Μπάκας Θωμάς, Κώτσης Κωνσταντίνος