Μελέτη παραμαγνητικών κέντρων του φωτοσυστήματος ΙΙ των ανώτερων φυτών με φασματοσκποπίες EPR και Mossbauer

Διδάκτωρ: 
Σανάκης Ιωάννης
Επιβλέπων: 
Παπαευθυμίου Βασίλειος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 1995
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Παπαευθυμίου Βασίλειος, Μουκαρίκα Αλίκη, Μπάκας Θωμάς
Εξεταστική Επιτροπή: 
Παπαευθυμίου Βασίλειος, Μουκαρίκα Αλίκη, Μπάκας Θωμάς, Αλεξανδρόπουλος Νικόλαος, Παπαγεωργόπουλος Χρήστος, Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Καμαράτος Ματθαίος