Κβαντική παραβίαση των συμμετριών βαθμίδος στο απλό υπερσυμμετρικό καθιερωμένο πρότυπο και στις επεκτάσεις του

Διδάκτωρ: 
Δέδες Αθανάσιος
Επιβλέπων: 
Ταμβάκης Κυριάκος
Ημερομηνία Αναγόρευσης: 
Δευτέρα, 6 Απριλίου 1998
Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 
Ταμβάκης Κυριάκος, Μάνεσης Ευάγγελος, Λαχανάς Αθανάσιος
Εξεταστική Επιτροπή: 
Ταμβάκης Κυριάκος, Μάνεσης Ευάγγελος, Λαχανάς Αθανάσιος, Παναγιωτακόπουλος Κωνσταντίνος, Τριάντης Φρίξος, Βαγιονάκης Κωνσταντίνος, Ρίζος Ιωάννης